Prohlídka Baby-friendly Bike-friendly Free wifi Dotazník spokojenosti Přihlásit k newsletteru Lípa Resort - Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na Google Plus
Online rezervace
Přepínač jazyků Čeština
English Deutsch Polski русский

Fauna

Lesy pokrývají většinu území Českého Švýcarska. Jsou domovem jelena evropského, srnčí zvěře a prasete divokého, běžná je liška, kuny, jezevci a četní hlodavci. Žije zde i nepůvodní muflon a kamzík. Z ptáků je vzácný čáp černý, datel černý, lelek lesní, jestřáb lesní a sovy kulíšek nejmenší nebo výr velký. Z motýlů v lese žijí přástevník kostivalový a martináč bukový, v bučinách u vody žije mlok skvrnitý. Z brouků jsou v lesích četní tesaříci, střevlíci a mnoho dalších. Jako velká vzácnost čas od času navštíví České Švýcarsko rys ostrovid.

 

Louky, pastviny, sady a meze obývá na 1000 druhů motýlů, jako otakárek fenyklový, bělásek ovocný, hnědásek chrastavcový, častí jsou ohniváčci, modrásci, perleťovci a žluťásci. Z brouků lze v trávě spatřit střevlíka zlatolesklého a vyskytuje se nespočet druhů hmyzu jako kobylek, mravenců, čmeláků, vos či pavouků. Ptáků zde hnízdí na 130 druhů,v létě se z trávy ozývá chřástal polní, na keřích sedává ťuhýk obecný, častí jsou stehlíci, sýkorky, čížci, pěnkavy a další. Na kamenitých mezích je častá zmije obecná a ještěrky.

 

Skály, jeskyně a hluboké rokle jsou hlavní zvláštností Českého Švýcarska. Skalní stěny obývá vzácný sokol stěhovavý, poštolka obecná a krkavec velký. Jeskyně jsou domovem netopýrů a žije v nich i vzácný koník jeskynní, který se u nás jinde nevyskytuje. Skalní převisy obývají mravkolvi a vidět zde můžeme plcha velkého.

 

Řeky, potoky, rybníky a mokřady tvoří biotopy obývané vzácnými druhy jako vydra říční, tři druhy čolků, nebo žáby skokan skřehotavý či rosnička zelená. Z ryb zde žije pstruh obecný, lipan podhorní, mihule potoční, mník jednovousý, střevle a losos obecný. U rybníků u Krásné Lípy hnízdí orel mořský nebo i jeřáb popelavý, na tahu zde pobývá řada dalších druhů jako volavka bílá. Říčky ve skalnatých soutěskách obývá ledňáček říční a skorec vodní.