Prohlídka Baby-friendly Pet-friendly (pobyt psa/kočky podléhá poplatku) Bike-friendly Free wifi Dotazník spokojenosti Přihlásit k newsletteru Lípa Resort - Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na Google Plus
Online rezervace
Přepínač jazyků Čeština
English Deutsch Polski русский

Flóra

Lesy mají různou podobu i bohatost květeny. Na čedičích rostou květnaté bučiny s kyčelnicí a lilií zlatohlávkem. Porosty měsíčnice vytrvalé v rezervaci Líska a na Vlčí hoře se staly cílem turistických pochodů, roste zde i áron plamatý a česnek medvědí. V chudých borech na pískovci roste brusinka, borůvka, vřes a ojediněle šicha černá. Vzácná rašeliniště porůstá suchopýr pochvatý a rojovník bahenní. V roklích se daří rašeliníkům, lišejníkům a houbám. Vzácné jsou suťové lesy s javory a lípami, kde kvete tolita lékařská. V okolí cest a pasek se šíří náprstník červený. Vzácná je jedle bělokorá.

 

Pískovcové skály jsou na květenu chudé, panují zde extrémní výkyvy teplot a je zde nedostatek vláhy. Vedle lišejníků, mechorostů a keříčkovitých společenstev zde roste kapradina hasivka orličí a na vlhčích severních okrajích skal se vzácně vyskytuje rojovník bahenní.

 

Louky a pastviny na kdysi obdělávaných polích dnes pokrývají kopretiny, zvonky a jestřábníky. Místy se šíří nepůvodní druhy jako vlčí bob mnoholistý u osady Kopec. U Vysoké Lípy rostou teplomilná společenstva s hvozdíky, netřesky, třezalkou a mateřídouškou.

 

Mokřiny jsou na květenu velmi bohaté a rostou zde druhy jako prvosenky, vachta trojlistá, violka bahenní, blatouchy či všivec lesní. U Studence roste ocún jesenní, u Rybniště vzácně kvete léčivá prha arnika. U České Kamenice roste masožravá rosnatka okrouhlolistá, u Tisé roste kosatec sibiřský a u Srbské kamenice v rezervaci Arba vykvétají tisíce bledulí jarních. K nejvzácnějším druhům mokřin patří vstavačovité orchideje, kterých zde roste 8 druhů.

 

Řeky a rybníky obohacují pestrost květeny. V roklích řek panuje inverzní chlad a rostou zde horské druhy jako violka dvoukvětá. Roste zde i vzácný lišejník čárnička psaná a jako v pralesích tropů zde kmeny stromů porůstá kapradina osladič obecný. Na štěrkových březích Labe roste drobnokvět pobřežní a na rybnících u Děčína žabníček vzplývavý - druhy, které již nikde jinde v ČR nerostou.