Prohlídka Baby-friendly Bike-friendly Free wifi Dotazník spokojenosti Přihlásit k newsletteru Lípa Resort - Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na Google Plus
Online rezervace
Přepínač jazyků Čeština
English Deutsch Polski русский

Ochrana dat

Při vyplňování formulářů na stránkách www.lipa-resort.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
Lípa Resort je obeznámen se zákonem o ochraně osobních údajů a plně si uvědomuje důvěrnost osobních údajů, které při vyplňování formulářů prostřednictvím stránek www.lipa-resort.cz získá.
 

Prohlášení Lípa Resort k ochraně vašich osobních údajů

Toonan, s r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím www stránek www.lipa-resort.cz, i všechny údaje získané z dotazníků, anket a formulářů.
 
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 
Toonan, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
 
Vše po dobu neurčitou do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou.
 
Tyto osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat. Lípa Resort se poté zavazuje tyto údaje vymazat.
 
Lípa Resort použije takto získané osobní údaje pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů k marketingovým účelům Lípa Resortu. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetí osobě.